Priser og support

Menu

Alle løsninger leveret af Dotpeople igangsættes kun efter fast tilbud eller timeestimat, godkendt af kunden. Som udgangspunkt delfaktureres en løsning ved månedsafslutning eller ved individuelt aftalte milepæle i projektforløbet. Ved større opgaver afregnes en procentdel af den aftalte pris ved opgavens igangsættelse. Ved mindre opgaver faktureres aftalte pris ved opgavens afslutning. Dette aftales individuelt pr. skriftligt tilbud eller aftale.  

Budget på webløsninger, udviklingsopgaver og produktioner:
Dotpeoples gældende timepris for udviklings- og programmeringsopgaver, design og support er kr. 925,- ekskl. moms. Tidsforbrug på mindre opgaver og support takseres pr. påbegyndte halve time. På større webløsninger, udviklingsopgaver, film- eller animationsproduktioner og andre ydelser, vil der altid være afgivet en fast pris eller et estimat, som kan afspejles i ovenstående timepris. Faste priser vil være baseret på et tidsestimat ud fra en behovsafklaring, der er udarbejdet i samarbejde med kunden. Vi igangsætter ikke et projekt, uden at der en skriftlig tilkendegivelse om godkendelse af budget og igangsætning.

Support generelt:
Vi hjælper gerne, og er ret imødekommende og fleksible, i forhold til support til eksisterende webløsninger og online ydelser, der ikke indbefatter nye tiltag og sparring. Support til nyligt lancerede løsninger er som udgangspunkt inkluderet i budgettet for løsningen og indbefatter 14 dages fri support via telefon eller mail efter frigivelse, medmindre andet er aftalt. Er der tale om regulære fejl eller uhensigtsmæssigheder i en webløsning, der kan påpeges specifikt, udbedrer vi naturligvis uden beregning. Tingene skal leveres ordentligt og som aftalt. 

Se Dotpeople's gældende forretningsbetingelser her »

dotpeople ApS
Torskekaj 1, 3 sal
6700 Esbjerg

CVR-nr.: 38376772
Tlf.: +45 32 42 25 00
mail@dotpeople.dk

Bankforbindelse i Skjern Bank:
Reg.nr.: 7780
Kontonr.: 2376135

Revisor:
BDO Danmark

Kontakt os her