E-handel

Menu
Salg af dine varer via brugervenlige webshops, der fungerer med online betaling og er designet specifikt til virksomheden og produktet.

Behovsafklaring og rådgivning til valg af
e-handelsplatform
Der findes rigtig mange systemer, der kan håndtere e-handel. De er vidt forskellige, og har man ikke den fornødne tekniske og forretningsmæssige forståelse, kan det virke som en jungle at komme i gang med. Hvad værre er – det kan blive en bekostelig affære at havne i den forkerte kasse. 

Vi kan tilbyde en gennemgang af dine behov og din forretning og matche forretningen med det rigtige system. Generelt kan man sige, at jo flere krav, man stiller til en løsning, jo vigtigere er det at vælge en platform, som er fleksibel i forhold til tilpasningsmuligheder.

Høj grad af behov for tilpasninger
Det kan virke tillokkende at vælge et system, som imødekommer behovene i form af færdige pakker. Problemet med disse systemer er dog ofte, at man sidenhen kommer til at betale mere for tilpasninger, end man har sparet ved investeringen. I værste fald kan man risikere, at man ikke kan ændre på standardopstillingen og konstant må tilpasse virksomheden til systemet. I de tilfælde, hvor der er mange krav til e-handelsløsningen, eller hvor løsningen skal kunne integreres med økonomisystemer eller andre platforme, anbefaler vi, at systemet bygges op i Umbraco som grundlæggende platform, og med shopmodul som fx TeaCommerce eller uCommerce. Umbraco er et meget fleksibelt CMS-system, som i høj grad kan tilpasses forretningens processer.

Den gyldne middelvej
Står man og skal i gang med e-handel, kan det oftest være svært at vurdere, hvor stor succes man får, og hvor meget man kan tillade sig at investere. Det kan også være, at man gerne vil dele udviklingen af e-handelsplatformen op i flere steps. I disse tilfælde kan vi anbefale at lave et mix af de to førnævnte kategorier. Her vil vi stadig foreslå en Umbraco-løsning, da den kan skaleres løbende og altid vil kunne rumme behovene. Vi vil dog som den egentlige e-handelsløsning anbefale at bruge mindre plugins, såsom Merchello, eller simpelthen bruge Umbraco som e-handelsplatform. Bliver behovet på et tidspunkt større, kan man opgradere løsningen til de føromtalte plugins og specialudviklede moduler.

Design og programmering af webshop
Det gælder om at være forsigtig, når man designer en webshop. En forkert farve eller en forkert placering kan koste ordrer og en høj bouncerate. Vi læner os op ad tidens standarder, når vi designer og udvikler e-handelsløsninger. Man skal være forsigtig med at lave om på standarder og gennemtestede miljøer. Dermed ikke sagt, at alle e-handelsløsninger er ens.

Vi kan stadig differentiere og tilpasse designet, så det matcher det eksisterende, og vi benytter oftest en teknik, der hedder mockup. Et mockup er simple stregtegninger eller skitser, der kan afprøves på en målgruppe. Herfra kan vi hurtigt lave ændringer ud fra de erfaringer og den viden, vi høster i testmiljøet. Typisk går vi først i gang med at designe e-handelsløsningen, når alle mockups er testet og godkendt. Designet og opbygningen af en e-handelsløsning stopper ikke nødvendigvis her, men kan være en proces, der strækker sig igennem hele løsningens levetid. Man kan med fordel lave split-testing af designs, for på den måde at måle på, hvad der virker. Dette gælder også elementer som produktplacering, priser og tilbud.

Forhandlerspecifikke sider, rabatter og rollebaseret indhold og prisdifferentiering
Vi har lavet mange løsninger inden for B2B-segmentet og har derfor naturligt lavet mange forhandlerspecifikke sider og differentierede logins. Det kan være en stor fordel at præsentere forhandlere eller specifikke grupper for deres eget indhold. Det kan dels skabe tryghed ved købet og dels skabe loyalitet. Vi har benyttet differentierede logins til udregning af priser og rabatter, så forhandleren eller en specifik målgruppe ser ”egne priser”. Vi har også tidligere importeret rollemønstre fra ERP-systemer, således at kunden får de samme priser i e-handelsløsningen som ved direkte forespørgsel i økonomisystemet.

Hændelsesbaseret interaktion og trigger-points
En anden spændende måde at drive e-handelsløsning på er via hændelsesbaseret interaktion. I dag kan man få mange oplysninger om de brugere, der besøger ens e-handelsløsning. Disse oplysninger kan vi bruge til at skræddersy en løsning specifikt til den besøgende. Har den besøgende været på mange sider om fx cykler, kunne man med fordel dirigere vedkommende ned i en sådan kategori på shoppen. Har den besøgende kigget på specifikke varer, kan vi præsentere ham eller hende for relaterede varer eller ydelser. Vi kan også integrere til udbydere af hændelsesbaserede løsninger, således at vi kan skabe vores egne trigger points. Man kan implementere trigger mails, som kan sendes på forskellige tidspunkter eller ved forskellige hændelser. Har en kunde fx forladt indkøbskurven, kan vi efter x antal dage sende ham en reminder om, at han ikke fik færdiggjort sin bestilling. Ligeledes kan vi x antal dage efter et køb sende en tilfredshedsreminder eller en anmodning om at bedømme service eller andet.

Markedsføring og opfølgning
Opgaven kan føles som fuldført, når en skinnende ny e-handelsløsning ligger klar og venter på de besøgende, men faktum er desværre, at man kun lige er begyndt. Der findes tusinder af e-handelsløsninger, og din er desværre blot en dråbe i havet. Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvem der besøger dig, hvornår og hvor længe. Det er ud fra statistik og data, at du kan flytte markedsandele. Derfor kan man med fordel benytte flere statistikværktøjer og dermed få mere værdi for markedsføringskronerne.


Kontakt os her