Programmering

Vi fortsætter, hvor CMS-systemet slipper
Menu
Skræddersyede online værktøjer, der kan automatisere processer og spare arbejdsgange og timer på daglig basis.

Fra ideer til effektive løsninger
Når det gælder effektivisering og optimering af specifikke processer i virksomhedens dagligdag, kan det ofte være svært at finde et færdigt produkt, der præcis dækker ens behov. Vi har flere års erfaring med at bygge større eller mindre systemer, der ud fra et bestemt ønske eller problemstilling kan hjælpe med at automatisere og systematisere vigtige forretningsprocesser. 


Vi lytter – og spørger ind til kernen
Vi er ydmyge i forhold til at lytte til udfordringer og ideer, til at spørge ind til specifikke områder, for derefter at gå i tænkeboks. Nogle gange findes løsningen allerede derude – den skal bare tilpasses. Andre gange er behovene så specifikke, at vi vil foreslå at starte fra bunden for at opnå størst mulig fleksibilitet. Vi er heller ikke blege for at udfordre lidt på kravene og opfordre til, at vi sammen gentænker behovene.

Konkret har vi gennem mange år beskæftiget os med blandt andet: 

  • Webbaserede intranetløsninger
  • Integrationer med tredjeparts-systemer i forbindelse med e-handel (økonomisystemer og branchespecifikke platforme)
  • Integrationer med API’er i forbindelse med datapræsentation og medievisning på websites og web-apps.
  • Booking-, tidsregistrerings- og notifikationssystemer
  • Håndtering af automatisk SMS- og e-mailudsendelse
  • Logistik og online styring af biografreklamer og filmspots med udskiftelige budskaber via nettet
  • Integration af online betalingsløsninger med kreditkort og automatiserede abonnementsordninger
  • Tidsstyrede kørsler af dataimport og -eksport fra tekstfiler til SQL-databaser.
  • Automatisk generering af filer fra database (fx PDF, CSV, XML eller jSon)
  • Databasearkitektur og -udvikling (primært Microsoft SQL Server)

Webbaserede løsninger, der snakker med de andre
Vi bygger webbaserede systemer, fordi det giver større fleksibilitet. Vi kan integrere systemer med websites, andre online services, økonomisystemer, ordresystemer, bookingsystemer, CMS-systemer eller mailsystemer. Og så kan brugeren tilgå værktøjerne i skyen, direkte fra en internetbrowser, uden at skulle installere klientprogrammer på den enkelte maskine. 

Den tekniske byggesten er .NET
– Microsofts udviklingsplatform

Vi bygger vores løsninger i .NET og C# og anvender primært MS SQL Server til databasestruktur. Det er her, vores store erfaring og interesse ligger, og vi har været med siden klassisk ASP blev overtaget af storebroderen i starten af årtusindskiftet. Vi har været med henover alle årene og har beskæftiget os rigtig meget med ASP.NET WebForms (og masser af VB.NET) og nu heldigvis primært i ASP.NET MVC (C#) og senest .NET Core.


Kontakt os her